Het plan

Technieken om van zout water drinkwater te maken zijn niet nieuw. Hoezo kan het dan dat er nog steeds meer dan 2.2 miljard mensen ter wereld zijn die een vorm van waterschaarste ervaren? Dat is de vraag die Brineys zichzelf heeft gesteld. Wij kwamen tot de conclusie dat veel projecten en initiatieven gericht op het verminderen van waterschaarste afhankelijk zijn van donaties aan goede doelen. Daarnaast worden veel projecten niet gemonitord, waardoor het onduidelijk is of projecten geslaagd zijn.


Volgens Brineys kan dat anders. Wij willen naast het produceren van drinkwater, ook iets gaan doen met het restproduct: zout. Dit zout wordt verpakt in Kenia en verkocht in Nederland als zeezout met een uniek verhaal. Door Brineys Zout in Nederland te gebruiken draag jij bij aan het oplossen van waterschaarste. De opbrengsten van het Brineys Zout worden namelijk gebruikt om de drinkwater productie fabriek te onderhouden en om mensen met watertekort van water te voorzien.

Hoe maakt Brineys drinkwater van zeewater?

Het is niet gezond om zeewater te drinken omdat het zand, bacteriën, virussen en zout bevat. Drinkwater kan geproduceerd worden door deze onderdelen eruit te halen. In dat geval is zeewater de input en dit wordt gescheiden in drinkwater, brine-water (extreem zout water) en contaminanten.


Zout is het moeilijkste van alle contaminanten om uit het water te scheiden. Dit wordt gedaan door het water door een omgekeerde osmose membraan heen te pompen met een hoge druk. Dit membraan is eigenlijk een heel precies filter. De filtergaten in de omgekeerde osmose membranen zijn ontzettend klein. 1 micron is gelijk aan 0.001 millimeter. Een omgekeerde osmose membraan filtert alle vervuiling uit het water dat groter is dan 0.0001 microns.


Het meeste zeewater gaat door dit membraan en wordt drinkwater. Dat is hoe Brineys drinkwater gaat produceren. Dat wat overblijft is het extreem zoute brine-water.

Hoe maakt Brineys zout van brine-water?

Het brine-water dat overblijft is al gescheiden van andere contaminanten zoals organische materie en zand. Het enige wat er nog uit het brine-water moet om zout te produceren is het overgebleven water dat niet door het membraan heen is gegaan. Hiervoor hebben we twee dingen nodig: de zon en de tijd. Een zoutpan wordt gevuld met brine-water en de hitte van de zon verdampt het overbleven water. Na verloop van tijd gaat het zout kristalliseren zodra het water verdampt. Dat is hoe Brineys zout gaat produceren.

De techniek

Salt separate.png
Image that explains RO.png

Zand

Bacterie

Virussen

Zout

Filter

10 microns

Ultrafilter 0.01 microns

Microfilter

0.1 microns

Omgekeerde osmose membraan

0.0001 microns

Beam.png
Salt separate.png

Brine-water

Zoutopbrengst